Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Kronobergs län

Alvesta (3)
Lessebo (8)
Ljungby (3)
Markaryd (2)
Tingsryd (5)
Uppvidinge (12)
Växjö (6)
Älmhult (6)
Nybyggnad av fabrikshus i Strömsnäsbruk, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1. Beslut ej tagna. 25 000 - 30 000 kvm totalt. Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast 2020..
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad med nytt lager i Älmhult
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart. IKEA har option på markområdet.
Nytt indutriområde i Eka, Strandmöllen i Ljungby
Avser industriområde på ca 5 hektar.
Ev. nybyggnad av företagsby m.m.i Växjö
Inget beslut taget. Igångsättning ej fastställd. Kostnad kan ej anges.
Ev. nybyggnad av lager vid Smaland Airport i Växjö
Inga beslut tagna. Projektet ligger stilla. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av vattenverk i Älmhult
Ombyggnad av vattenverk. Byggstart tidigast våren 2018.
Utökning av industriområde i Lessebo
Sytet med detaljplanen är att utöka mängden industrimark samt lösa vägsituationen som finns i området idag. Tillgängligheten ska bevaras men säkerheten ska samtidigt höjas.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredning pågår. Primär förorening av arsenik. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid Kosta Glasbruk
Ansvarsutredning pågår. Projektet ligger stilla. Inga bidrag har beviljats till ev sanering ännu.
Nytt reningsverk vid Bredemad i Ljungby
Upptaget i kommunens VA-plan. Inga beslut finns. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Nybyggnad av bryggeri och en bistro i Kristineberg, Växjö
Avser nybyggnad av bryggeri och en bistro.
Nybyggnad av verkstad i Åseda
Avser nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industri i Markaryd
Avser nybyggnation för bilservice, industri, handel, kontor och lager. Uppskattad byggstart.
Sanering av sågverk i Väckelsång
Ligger på is. Bestämmande av grundvattenströmningar, ny riskklassning. Igångsättning troligtvis under 2019.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Älmhults kommun
Man ska söka bidrag för fler utredningar. Förstudie pågår. Medel har erhållits från Naturvårdsverket.
Ombyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser ombyggnad av återvinningscentral.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Avser ev sanering av förorenad mark.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Avser ev sanering av förorenad mark. Utredning pågår.
Ev sanering av mark vid glasbruk i Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Igångsättning oviss.
Sanering av glasbruk i Kronobergs län, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredning pågår. Man ska lämna in bidragsansökan. Igångsättning ej fastställd.
Ev sanering av mark vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Man ska lämna in bidragsansökan. Ovisst när detta kan utföras.
Ev marksanering vid glasbruk i Rydefors, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst när detta kan komma till utförande.
Ev marksanering vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst när marksanering kan påbörjas.
Ev sanering av glasbruk Kronobergs län, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst om och när projektet kan komma till utförande.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Bergdala glasbruk finns upptaget på Kronobergs läns 30-lista över de områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet. Primär förorening arsenik och bly. Inga bidrag har ännu beviljats. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Utredning pågår för att ta reda på om det blir någon sanering. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev. sanering.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Utredningar behövs. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev. sanering.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen. Igångsättning tidigast 2019.
Tillbyggnad av industri i Uppvidinge
Projektet omfattar en blästerhall. Kostnad och byggstart oviss.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lager och verkstad i Växjö
Ligger på is. Planerat projekt. Projektet omfattar tillbyggnad med 100-200 kvm inrymmande lager och verkstadslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ytvattenberedning vid Korrö vattenverk
Projektet avser ytvattenberedning vid vattenverk.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: