Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Kronobergs län

Nybyggnad av fabrikshus i Strömsnäsbruk, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1. Beslut ej tagna. 25 000 - 30 000 kvm totalt. Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast 2020..
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt indutriområde i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 5 hektar.
Ombyggnad av vattenverk i Älmhult
Ombyggnad av vattenverk. Byggstart tidigast våren 2018.
Utökning av industriområde i Lessebo
Sytet med detaljplanen är att utöka mängden industrimark samt lösa vägsituationen som finns i området idag. Tillgängligheten ska bevaras men säkerheten ska samtidigt höjas.
Nytt reningsverk vid Bredemad i Ljungby
Upptaget i kommunens VA-plan. Inga beslut finns. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Nybyggnad av bryggeri och en bistro i Kristineberg, Växjö
Avser nybyggnad av bryggeri och en bistro.
Nybyggnad av verkstad i Åseda
Avser nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industri i Markaryd
Avser nybyggnation för bilservice, industri, handel, kontor och lager. Uppskattad byggstart.
Sanering av sågverk i Väckelsång
Ligger på is. Bestämmande av grundvattenströmningar, ny riskklassning.
Ombyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser ombyggnad av återvinningscentral.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Avser ev sanering av förorenad mark.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Avser ev sanering av förorenad mark. Utredning pågår.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Älmhults kommun
Man ska söka bidrag för fler utredningar. Förstudie pågår. Medel har erhållits från Naturvårdsverket.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Utredning pågår för att ta reda på om det blir någon sanering. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev. sanering.
Nybyggnad av återbruksby i Växjö
Avser nybyggnad av en återbruksby i anslutning till återvinningscentralen på Norremark i Växjö.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen. Igångsättning tidigast 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Avser uppsättning av lagertält, asfaltering. Kostnaden är uppskattad.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Avser nybyggnad av industribyggnad och skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Renovering av maskinrum i Lessebo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: