Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (6)
Gislaved (4)
Gnosjö (4)
Habo (0)
Mullsjö (2)
Nässjö (1)
Sävsjö (4)
Tranås (1)
Vaggeryd (3)
Vetlanda (3)
Värnamo (10)
Nybyggnad av lokal till Bilförsäljning, verkstad o. drivmedelsförsäljning, Jönköping
Avser en nybyggnad av lokal där bilförsäljning samt verkstad skall ingå. Citagon AB ÄR leverantör av stommen inkl sandwich och TRP.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län.
Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Planprocessen beräknas kunna påbörjas under 2'a halvåret 2017. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation
Nybyggnad av industriområde i Forsheda
Tomt finns för uppförande av industrilokaler. Intresserade byggherrar kan kontakta ansvarig på kommunen.
Nybyggnad av reningsverk i Eksjö
Planer finns för nytt reningsverk i Eksjö. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad/kontorsbyggnad. (Skogsservice i Jönköping kommer ha sitt huvudkontor i byggnaden)
Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.
Ombyggnad av avloppsreningsverk, i Skillingaryd
Omfattar om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Nyb av verksamhetsomr (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation i Värnamo.
Utvidgning av Höganloft industriområde i Tranås
Utvidgning av industriområdet med ungefär 50 hektar.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Totalt cirka 18,000 m2. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Utbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Omfattar tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten.
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs i Jönköping
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs. Området är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen. I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som industriområde.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnad av panncentral med 2 st pannor.
Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Byggstart tidigast våren 2017.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad (lokaler i Bostadsrättsform, blivande Hedenstorp 2:23).
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Inga beslut fattade. Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.
Anpassning av avloppsreningsverk i Stockaryd
Anpassning av bef. avloppsreningsverk till bräddverk för överförande av spillvatten till Djupadalsverket i Sävjö.
Ev. anläggande av våtmark vid avloppsreningsverk i Vrigstad
Inga beslut fattade. Utredningar ska utföras under 2017. Byggstart ev. 2018-2019.
Åtgärder f.mottagning spillavloppsvatten vid ren.verk i Sävsjö
Åtgärder för mottagning av spillavloppsvatten från Stockaryd. Utföres ev. under 2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: