Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Bräcke

Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.
Ombyggnad av återvinningscentral i Bräcke
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Sanering vid fd tjärfabrik i Bräcke
Bransch: tillverkning av trätjära. Primär förorening PAH. Tidpunkt för utförande av sanering kan ej anges. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: