Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Jämtlands län

Berg (0)
Bräcke (4)
Krokom (1)
Ragunda (0)
Åre (4)
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Tillbyggnad av avloppsanläggning i Funäsdalen
Projektet är framflyttat till 2015.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Avser utbyggnation av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.
Byte av tak på industrihus i Östersund, etapp 3
Planer finns på byte av yttertak ca 3000 kvm. Material ej fastställt, plåt eller gummi. Utredning kommer att ske under 2017 för en eventuell byggstart tidigast 2018.
Ombyggnad av återvinningscentral i Bräcke
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Miljöteknisk undersökning (förstudie) av fd sulfitfabrik i Strömsunds kommun
Syftet med uppdraget är att påvisa eventuella föroreningar i mark och grundvatten på fd fabriksområdet i Ulriksfors och i sediment i kanalen och i nedströms liggande Fångsjön.
Sanering vid fd tjärfabrik i Bräcke
Bransch: tillverkning av trätjära. Primär förorening PAH. Tidpunkt för utförande av sanering kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad/renovering av pumpstation i Östersund
Avser nya avloppspumpar, nytt reservkraftverk samt byte av ventilationssystem.
Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Härjedalen
Planer finns för nybyggnation av ett avloppsreningsverk.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Åtgärdande av yttre miljö industriområden i Bräcke
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: