Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Varberg

Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Nytt indostriområde vid Himlemotet i Varberg
Planer finns på etablering av industriområde.
Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ny omlastningsstation för hushållsavfall i Himle/Spannarp
Avser nybyggnad av omlastningsstation för hushållsavfall.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av en industribyggnad som kommer att dockas ihop med befintlig fastighet.
Nybyggnad av industrilokal i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Rivning av förråd i Varberg
Projektet avser rivning av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: