Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Falkenberg

Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Avser nybyggnad av industriområde i Falkenberg.
Ny anläggning i Falkenberg
Avser nybyggnad av lager och kontor om ca 3000-5000 kvm.
Utbyggnad av vattenverk i Sörby, etapp 2
Projektet ligger för närvarande stilla. Byggstart oviss. Kostnad uppskattad. Etapp 1 har objekt nr 790498.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Nybyggnad av turbinbyggnad i Falkenberg
Förhandsbesked/strandskyddsdispens sökt. Utredning pågår. Planer finns på nybyggnad av turbinbyggnad samt damm. Byggstart tidigast 2017.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av kallager och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: