Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Sandviken

Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nytt industriområde i Sandviken
Ett antal byggklara tomter, ca 20 000 kvm finns. Området ligger bredvid E16.
Ombyggnad av vattenverk i Sandviken
Avser Maskin, VVS, el- och styrarbeten med leverans, påfyllning av filtermedia, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar järn och mangafilter inklusive eventuell kringutrustning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Järbo
Avser ombyggnad av Järbo gamla avloppsreningsverk till en mottagningsanläggning för brunnslam. Projektet omfattar bla. demontering av befintlig utrustning, installation av nya maskiner, upprustning av befintlig byggnad, ny allmänel och upprustning av vägar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: