Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade industriprojekt i Gävleborgs län

Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av husfabrik i Hudiksvall
Nybyggnad av husfabrik. Mittemot Ulvberget, Hudiksvall. Tomten är ca 6-7000 kvm.
Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söder ut. Planområdet är idag oexploaterat.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Helrenovering av Hudiksvalls vattenverk. Öka kapaciteten.
Nytt industriområde i Sandviken
Ett antal byggklara tomter, ca 20 000 kvm finns. Området ligger bredvid E16.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 2
Förlängning av kyl-fryshusen.
Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 1
I denna etapp ska en byggnad för kyl och frys uppföras. Ännu lite oklart hur stort.
Nybyggnad av industrihus i Ljusdal
Nybyggnad av industrihall och rivning av bef lagerbyggnad.
Underhåll av pumpstationer i region Mitt
DoU pumpstationer samt avfuktningsanläggningar.
Nybyggnad av förråd/loger i Gävle
Ur investeringsbudget 2013-2019.
Ombyggnad av vattenverk i Sandviken
Avser Maskin, VVS, el- och styrarbeten med leverans, påfyllning av filtermedia, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar järn och mangafilter inklusive eventuell kringutrustning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Järbo
Avser ombyggnad av Järbo gamla avloppsreningsverk till en mottagningsanläggning för brunnslam. Projektet omfattar bla. demontering av befintlig utrustning, installation av nya maskiner, upprustning av befintlig byggnad, ny allmänel och upprustning av vägar.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Nybyggnad av föreningsförråd på Hagaström, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Till- och ombyggnad av industri i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industri samt lokalanpassningar av befintlig verksamhet.
Nybyggnad av föreningsförråd för ishockey på Brynäs, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: