Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (6)
Borlänge (4)
Falun (6)
Gagnef (4)
Hedemora (1)
Leksand (7)
Ludvika (10)
Mora (8)
Orsa (0)
Rättvik (1)
Säter (2)
Vansbro (1)
Älvdalen (0)
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Projekteringsarbetet startar under 2016. Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återstart av gruvan i Iviken Ludvika
Planerat projekt efter gruvorna i Blötberget och Håksberget. Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Väsman. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader m.m.. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av industribyggnader i Mora, etapp 1
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.
Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industri i Enviken
Uppskattad byggstart och kostnad. 21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. 30 989 m2 ledig mark.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Nybyggnad av småindustri på nedre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Nybyggnad av småindustri på övre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Nybyggnad av industri i Vad
Intresserade byggherrar är välkomna att kontakta planansvarig! Byggklar mark. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Detaljplan för handel med skrymmande varor. Just nu är planen ute för samråd.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor.
Nybyggnad av småindustri i Krylbo
Byggklar mark! Totalt 19 010 kvm.
Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.
Tillbyggnad av reningsverk i Mora
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av återvinningscentral i Smedjebacken
Tillträde till marken sker i juni 2017.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Uppförande av ny blandarstång vid industrihus i Gagnef
Etapp 1 avser uppförande av en ny blandarstång.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.
Nybyggnad av industrihus vid Lyviksberget, Ludvika
Byggherren önskar komma i kontakt med exploatörer avseende industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad / virkesförråd.
Ombyggnad till djurhus i Rättvik
Markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Nybyggnad av vattenverk i Avesta
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Näs och ombyggnad av brunnar och nya brunnsöverbyggnader i By. Total bruttoarea: 55+110 kvm. Bruttovolym ca 440 kbm. Utsedda entreprenörer: Skåpleverantör, drift och övervakning: SELEK Engineering AB, Krylbo.Systemleverantör, drift och övervakning: CACTUS Uni View AB, Mölndal. Va-arbeten utanför entreprenadområdet, inkl sjöledning: Avesta VA och Avfall AB.
Nybyggnad av en lastbilstvätt i Hedemora
Projektet avser nybyggnad av en lastbilstvätt för långtradare.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Nybyggnad av vattenverk för ca 20-25 hushåll. Ev sker byggstart slutet av 2017 och kommer att utföras av ramavtalade entreprenörer.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Ombyggnad av fläktrum i flerbostadshus i Borlänge
Avser ombyggnad av fläktrum på plan 6 för nyinstallation av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Reparation av Flatenbergs hytta i Smedjebacken
Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: