Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (7)
Borlänge (2)
Falun (5)
Gagnef (4)
Hedemora (1)
Leksand (5)
Ludvika (7)
Mora (5)
Orsa (0)
Rättvik (0)
Säter (1)
Vansbro (0)
Älvdalen (1)
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Projekteringsarbetet startar under 2016. Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Återstart av gruvan i Iviken Ludvika
Planerat projekt efter gruvorna i Blötberget och Håksberget. Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Väsman. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader m.m.. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.
Nybyggnad av industri i Danholn
Avser 10 000 m2 mark.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Nybyggnad av småindustri på nedre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Nybyggnad av småindustri på övre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 10-15 tomter kommer säljas av.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Avser upphandling av en konsult som ska utforma förfrågningsunderlag för en styrd totalentreprenad för utbyggnad av Storsäterns reningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad på Älvstigen i Mora.
Ombyggnad av återvinningsstation i Säter
Avser bland annat förbättring av rampen till återvinningsstationen i Säter.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Smedjebacken
Tillträde till marken sker i juni 2017.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Uppförande av ny blandarstation vid industrihus i Gagnef
Etapp 1 avser uppförande av en ny blandarstation.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.
Utveckling av verksamhetsområde i Falun
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av vattenverk i Avesta
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Näs och ombyggnad av brunnar och nya brunnsöverbyggnader i By. Total bruttoarea: 55+110 kvm. Bruttovolym ca 440 kbm. Utsedda entreprenörer: Skåpleverantör, drift och övervakning: SELEK Engineering AB, Krylbo.Systemleverantör, drift och övervakning: CACTUS Uni View AB, Mölndal. Va-arbeten utanför entreprenadområdet, inkl sjöledning: Avesta VA och Avfall AB.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten sör nävde 14:16, avesta kommun.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: