Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade bostadsprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av bostäder och fritidsbostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter med 3-5 våningar, bostäder och fritidsbostäder i flerbostadshus. Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av campingplats i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av ca 90 campingstugor, gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av bostäder, hotell & restaurang på Bovallstrand
Planärende. Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av bla flerbostadshus, butikslokaler, småhus, sjöbodar, servicebyggnad, gästhamn mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Avser ca 13 tomter samt 2 mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus). Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av parhus, fyrbohus och enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus).
Nya fritidshus i Tossene
Projektet avser nybyggnad av 23 fritidshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av Hunnebohemmet med två avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och villatomter i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och 10 villa tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och grupphus.
Dörrbyten i bostadsområden i Sotenäs kommun
Objektet omfattar byten av lägenhetsdörrar, sidoljus och förrådsdörrar på Mejselgatan 2-6 och Väggabacken 4-7, 42-47 i Kungshamn, Skyttevägen 1-3 i Smögen samt Långelidsvägen 1 och Köpmansgatan 32 i Hunnebostrand.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hunnebostrand
Objektet omfattar totalt 8 stycken huskroppar belägna på Kantarellvägen 2-14 i Hunnebostrand. Projektet avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar med tillhörande arbeten på samtliga hus inom objektet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: