Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade bostadsprojekt i Skövde

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 250 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 108 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Sköve
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 55 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Sköve
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter och en lokal, samt rivning av ett affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Tidiga planer. Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus. .
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 8-12 våningar högt.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorvillor i Skövde
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
Tidiga planer för nybyggnad av ca 16 radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder Sköve
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Planer i tidigt skede. Kommunen äger marken. Planer finns för flyttning av Idrottshallen på Södermalm IP till Lillegården och på så vis öppna upp för möjligheten till nybyggnad av bostäder där. Uppskattad byggstart.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av 188 st balkonger samt renovering av 24 st balkongtak/väderskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Relining av rör i servicehus i Skövde
Avser relining och byte av spillvattenledningar i Servicehuset Bagaren. Delas upp i två etapper: Etapp 1 ska utföras under 2017 och etapp 2 under 2018.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Byte av fönster på byggnad 12, Skövde garnison
Objektet avser byte av befintliga fönster mot nya utåtgående spröjsade träfönster totalt 29 st samt fyra stycken takfönster i byggnad 12.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: