Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade bostadsprojekt i Sollefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
30-40 lgh planeras i ett hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Konvertering av värmeanläggning vid serviceboende i Undrom, Sollefteå
I totalentreprenaden ingår samtliga schaktnings-, återfyllnings-, rivnings-, demonterings-, nyinstallations- och efterarbeten över rör-, mark-, borrnings-, bygg-, el-, samt styr- och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en ny driftsatt konverterad värmeanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: