Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade bostadsprojekt i Nykvarn

Nybyggnation av bostäder och förskola i Nykvarn
Nybyggnation av radhus, villor samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer att tillskapa fler bostäder i Nykvarns centrala delar samt att utveckla Gammeltorpsvägen till en stadsgata. Området blir en förlängning av Nykvarns centrum och binder samman centrum med Folkets park och Gamla IP.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
10 hus per ska byggas.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planerat projekt ur bostadsförsörjningsprogrammet 2016-2020.
Nybyggnad av radhus i Brokvarn
Nykvarnsbostäder har förvärvat mark i Brokvarn i syfte att bygga radhus. Planerad byggstart 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: