Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade bostadsprojekt i Hässleholm

Nybyggnad av bostäder mm i centrala Hässleholm
Avvaktar statens utredning och förhandlingar med kommunerna angående höghastighetstågens stopp. Beslut väntas 2018. Avser 5-7000 bostäder, kontor och handelsbyggnader mm.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 65 lgh, 2-7 våningar. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus och småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 40-60 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av punkthus (äganderätter) i Hässleholm
Byggstart tidigast 2018. 1 huskropp om 16 våningar med 45-60 lägenheter.
Tillbyggnad för LSS-boende i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad med 6-8 våningar för LSS-boende. Inga beslut tagna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av kontor, bostäder och skola i Hässleholm
Plansamråd. Byggrätt för bostäder, kontor och skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Tillbyggnad av äldreboende i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av demensboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 3 omfattar uppförande av 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 26 st marklägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: