Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade bostadsprojekt i Söderköping

Nybyggnad av bostäder i Mariehov, Söderköping
Ca 1000 bostäder. Kommer att ske i etapper.
Nybyggnad av enbostadshus i Mogata, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, 864322.
Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.
Renovering av värmesystem och va-ledningar i flerbostadshus i Husby
Byte av kallvatten, varmvatten- och VVC ledningar i golv under byggnad. Renoveringen skall ske med kvarboende hyresgäster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: