Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade bostadsprojekt i Eksjö

Uppförande av ny stadsdel i Eksjö
Planer finns på nybyggnation av flerbostadshus, renovering av befintliga hus samt affärslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 55-60 tal bostäder.
Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Åtgärdande av tak och balkonger på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2018-2019. Kostnad okänd.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för åren 2014-2019 med planerad byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan med planerad byggstart 2019. Okänd kostnad.
Åtgärdande av fasader och balkonger på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för planerad byggstart under 2018-2019
Renovering av bad i flerbostadshus i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder.
Målningsrenovering fasad på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder.
Takrenovering på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Åtgärdande av fönster i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart under 2018. Kostnad okänd.
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart under 2018. Kostnad okänd.
Renovering av flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Renovering golv korridorer. Kostnad okänd.
Utbyte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö
planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Målningsrenovering fasad på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd.
Nya entréer på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: