Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade bostadsprojekt i Ljusdal

Nybyggnad av bostäder på Öjeberget, etapp 3
Det planeras för 18 villatomter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Ljusdal
Idéer finns för nybyggnad av bostadsrätter i Ljusdal.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av bef hotell till bostadsrättslägenheter, hus D.
Plåtarbeten på flerbostadshus i Ljusdal
Utvändiga plåtarbeten på områdena Gärdeåsen och Ämbarbo. Omfattning framgår av ramhandling och situationsplaner. Vissa typritningar av delar av byggnaderna finns att tillgå, dock samtliga byggnader som omfattas av situationsplanerna ingå så som flerbostadshus, garage, förråd, gemensamhetsbyggnader, carport mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: