Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Uddevalla

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Vägnätets totala längd för området är ca 1333 km väg.
Förstudie nytt inudstrispår i Uddevalla
Inväntar regeringsbeslut. För att öka hamnkapaciteten finns ett uppdrag att ta fram en förstudie gällnade ny järnvägsförbindelse till Fölandshamnen. Förstudien innefattade bland annat tekniska lösningar, kostnadsberäkningar samt övriga förutsättningar för nyanläggning av industrispår. Förstudien omfattade två huvudsakliga alternativ.
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret kan tänkas bli 750-1100 m långt. Anläggande av en ny mötesstation i Grohed mellan Ljungskile och Uddevalla.
Ombyggnad av gågata i Uddevalla
Projektet kommer att indelas i etapper.
Ny vattenledning mellan Uddevalla och Orust
Projektet avser en ca 6 km lång ny vattenledning mellan Å i Uddevalla och Slussen på Orust. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast hösten 2018.
Skredsäkring hamn i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2018.
Exploatering för enbostadshus i Ljungskile
Detaljplanearbetet pågår.
Underhåll av Uddevallatunnlarna
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer.
Exploatering av område i Uddevalla
Gator och grönytor m m.
Anläggande av ny väg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nya bostäder.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av väg och omläggning av va-ledningar. Ny hårdgjord yta: ca 3000 m2 Va-schakt: ca 1650 m Kabelgrav: ca 1250 m Återställning av hårdgjorda ytor: ca 1900 m2. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad kring torg i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ombyggnad kring torget från Rådhuset till Norra Hamngatan.
Ombyggnad av väg 172 i Uddevalla
Stigningsfält på den ca 1,4 km långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.
Ombyggnad av torg i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa och konstverk. Byggstart tidigast början 2018.
Sanering av va-ledning i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser sanering av va-ledning.
Fortsatt utredning av 2 stycken fd kemtvättar, Västra Götalands län
Projektet avser sanering av förorenade området vid två före detta kemtvättar: 1. Karlsborgs Kemiska Tvätt AB och 2. Tidaholms Kemiska Tvätt.
Tillgänglighet och belysning vid torg i Uddevalla
Projektet avser tillgänglighet och ny belysning vid torg. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2018.
Sanering av va-ledningar i Uddevalla
Projektet avser sanering av va-ledningar i Buslätt, Stjärnekullen, Forshälla Röd Sörgården, Forshälla Röd Johannelund och Skäret Petersborg. Byggstart tidigast början 2018.
Sanering av va-ledningar i Uddevalla
Projektetet avser sanering av va-ledningar i Ulvesund, Saltdalen, Byavägen, Sandviksvägen, Krokensväg och Hällarnevägen.
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny dagvattenledning till magasin 76. Byggstart tidigast våren 2018.
Upphandling av byggprojektledare vid byggnation av optiskt fibernät i Uddevalla
Forshällabygden Fiber ek förening bygger optiskt fibernät för cirka 600 medlemmar i Uddevalla kommun. Föreningen söker byggprojektledare som ska sköta föreningens åtaganden i byggprojektet, samordna samförläggning, entreprenad och förberedande arbeten både administrativt och i fält. Se även objekt nr 1353649.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: