Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Tidaholm

Nybyggnad av vindkraftverk i Velinga, Tidaholm
Avser att bygga 12 vindkraftverk som kan producera el som motsvarar årsproduktion för 25000 villor. 180 meter totalhöjd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tidaholm
Planer finns på uppförande av 3- 4 verk 2-3 MW/verk.
Anläggande av vattentäkt i Tidaholm
Byggstart tidigast vintern 2017.
Överföringsledning i Tidaholm
Överföringsledning i Tidaholm.
Exploateringsarbete i Tidaholm
Projektet avser exploateringsarbeten för kommande villabebyggelse. Byggstart tidigast 2018.
Exploateringsområde i Tidaholm
Avser exploatering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: