Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av resecentrum och planfri korsning i Stenungsund
Planskild korsning med Bohusbanan, flytta resecentrum
Anläggande av båtplatser mm i Stenungsund
Projektet avser fyra nya bryggor för ca 150 nya båtplatser, muddring mm.
Ny planskild korsning i Stenungsund
Projektet avser ny planskild korsning.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektering pågår. Projektet avser spontning längs kaj samt muddringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2018.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny GC-väg i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: