Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av resecentrum och planfri korsning i Stenungsund
Planskild korsning med Bohusbanan, flytta resecentrum
Om och nybyggnad vid hamn i Stenungsund
Muddring och spontning måste ske först (940523). Avser ändring av detaljplan för nybyggnad av småindustri, lager, partihandel och kontor. Området ska även kunna inrymma lokaler för hamnkontor, sjöräddning mm. Planer för 5 st byggnader på 3 våningar.
Ny planskild korsning i Stenungsund
Projektet avser ny planskild korsning.
Anläggande av båtplatser mm i Stenungsund
Projektet avser fyra nya bryggor för ca 150 nya båtplatser, muddring mm.
Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Ny GC-väg i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: