Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Orust

Ny sträckning av väg mellan Varekil-Säckebäck
Förslaget omfattar en sträcka på cirka 3,3 km ny väg och 4 km gång- och cykelväg. Vägen kommer att utformas som en tvåfältsväg med bredden 8 meter.
Nybyggnad av VA-ledningar på Orust
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Byggstart tidigast början 2018.
Nya tomter för enbostadshus i Orust
Projektet avser ca 17 nya tomter till enbostadshus, öster om Länsvägen.
Nybyggnad av pelletseldad central i Svanesund
Projektet är under utredning.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring.
Ny gc-väg längs väg 160 på Orust
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: