Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Nytt industriområde i Dingle, Munkeldal
Projektet avser iordningställande av mark för nytt industriområde.
Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Åtgärder utmed strandzon vid Gårvik i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Anläggande av gc-väg i Munkedal
Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2017-2019. Drivs i samarbete med Trafikverket.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2016.
Asfaltering på industriområdel i Munkedal
Projektet avser asfaltering p industriområde. Upptaget i investeringsbudget.
Beläggning Myrbotten i Munkedal
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Handikappanpassning av lekplats i Munkedal
Projektet avser handikappanpassning av lekplats. Upptaget i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: