Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Nytt industriområde i Dingle, Munkeldal
Projektet avser iordningställande av mark för nytt industriområde.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Trafiklösning vid skola i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-vägar vid skola.
Omläggning av gator i Munkedal
Projektet avser omläggning av gata.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nya gångstråk i Munkedal
Projektet avser nya gångstråk vid bad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Åtgärder utmed strandzon vid Gårvik i Munkedal
Projektet avser åtgärder utmed strandzonen.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Projektet avser renovering av bro.
Upprustning av torg i Munkedal
Projektet avser upprustning av torg.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: