Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Mölndal

Nybyggnad av ekodukt vid Fässbergsdalen
Ny ekodukt över Jolengatan, Söderleden, vattendraget "Stora å" och en framtida gata söder om Söderleden. Jolenvägen får en alternativ dragning. I objektet ingår även en omgrävning av Stora å.
Ny stadsgata i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av stadsgata.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Alternativa byggplatser utreds. Projektet avser anläggande av en ny motocross- och endurobana/ersättningsbana eftersom som de inte får kvar på befintlig plats.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Dräneringsarbeten mm vid flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser dräneringsarbeten och rivning och nybyggnad av skärmtak på torg.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen. Byggstart tidigast våren 2018.
Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder. Vattendom är sökt. Byggstart tidigast våren 2018.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Renovering va-ledningar i Mölndal
Projektet avser renovering av va-ledningar.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Upptaget i investeringsbudget. Avser bostadskompletering i samband med nybyggnad av skola.
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak.
Förstärkning av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser förstärkning av vattenledning vid Mölndals vattenverk. Byggstart tidigast våren 2018.
Nytt körfält vid E6/E20 Flöjelbergsgatan i Mölndal
Breddning av Flöjelbergsgatan och avfarten vid Lackarebäck med ett körfält, nya trafikljus.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny busshållplats i Mölndal
Projektet avser ny busshållplats.
Nybyggnad av gc-väg i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Förenklad huvudstudie av fd kemtvätt i Mölndal
Kommunen är i behov av att genomföra fortsatta undersökningar av såväl kemtvätten som omgivande mark inom ramen för en förenklad huvudstudie. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Omläggning av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: