Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Mölndal

Ny stadsgata i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av stadsgata.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Alternativa byggplatser utreds. Projektet avser anläggande av en ny motocross- och endurobana/ersättningsbana eftersom som de inte får kvar på befintlig plats.
Nybyggnad av gc-väg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart tidigast våren 2018.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata. Byggstart tidigast våren 2018.
Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder. Vattendom är sökt. Byggstart tidigast våren 2018.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nytt körfält vid E6/E20 Flöjelbergsgatan i Mölndal
Breddning av Flöjelbergsgatan och avfarten vid Lackarebäck med ett körfält, nya trafikljus.
Förstärkning av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser förstärkning av vattenledning vid Mölndals vattenverk. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Upptaget i investeringsbudget. Avser bostadskompletering i samband med nybyggnad av skola.
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak.
Nybyggnad av gc-väg i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Förenklad huvudstudie av fd kemtvätt i Mölndal
Kommunen är i behov av att genomföra fortsatta undersökningar av såväl kemtvätten som omgivande mark inom ramen för en förenklad huvudstudie. Uppskattad igångsättning och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: