Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Mellerud

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Projektet avser uppförande av 3 st vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 150 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Marksanering i Långö, Mellerud
Projektet avser marksanering av barkmassor och förorenad jord.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Strömsund
Avser snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling under vinterperioden på allmän platsmark inom Melleruds kommuns ytterområden (Sunnanå, Åsensbruk/Bränna/Håverud, Dals-Rostock/Dalskog samt Åsebro/Erikstad). Anbudet avser samtliga områden.
Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Komplettering av inspektions- och serviceanordningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: