Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Mark

Riskreducerande åtgärder längs väg 41 delen Sundholmen-Björketorp
Avser genomförande av åtgärder längs sträckan i syfte att öka säkerheten mot skred. Sträckan är ca 3,5 km lång.
Överföringsledning i Mark
Projektet avser ny överföringsledning.
Va-ledningar i Mark
Projektet avser nya va-ledningar.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Ombyggnad av va-ledning i Kinna
Avser ombyggnad av va-ledningar.
Skredrisk Heedbo i Mark
Avser skredrisk i Heedbo.
Nybyggnad av gc-väg mellan Hägnen-Kråkered
1,6 km, med belysning och anslutningsvägar. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät.
Nybyggnad av lekplats i Kinna
Avser ny lekplats. Kontakta byggherre för ytterligare information.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: