Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Lidköping

Nybyggnad av långbrygga mm i Lidköping
Projektet avser förlängd vågbrytare och ny långbrygga.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Ny gc-väg längs väg 2611 till Vinninga, etapp 2
Ca 1600 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Sanering av industriområde i Lidköping
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser sanering av förorenad mark.
Förlängning av plattform vid Framnäs i Lidköping
Längre och högre plattform samt funktionsanpassad. Ca 10 m extra plattform.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: