Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Lerum

Ombyggnad av gata i Lerum
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Planer på nybyggnation av gc-väg mellan Lerum och Jonsered med förbättring av vägar genom höjning av gc-banor vid korsningar samt skyltar och belysning.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Ev även högersvängfält.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Om- och nybyggnad av gata i Lerum
Projektet avser om- och nybyggnad av gata.
Upprustning av gata i Lerum
Projektet avser upprustning av gata.
Anläggande av gång- och cykelväg i Lerum
Avser anläggande av gång- och cykelväg i Lerum. Byggstart kommer ske tidigast 2019.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: