Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Herrljunga

Anläggande av förbigångsspår i Remmenedal
Projektet avser anläggande av förbigångsspår med ett spår i vardera riktning.
Spårbyte mellan Herrljunga-Alingsås
Herrljunga-Alingsås uppspår, Floby-Alingsås nedspår.
Nybyggnad av vindkraftverk i Herrljunga
Planer finns på anläggande av en testpark för tre vertikala vindkraftverk.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 181/183 mellan Remmenedal-Herrljunga
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken. Väg 181 flyttas och nyanläggs på en kortare sträcka, nya busshållplatser samt flytt av ledningar.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 181/183 mellan Bergagärde-Herrljunga
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: