Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Bengtsfors

Nybyggnad av vindkraftverk i Bengtsfors
Ansökan om miljötillstånd inlämnat till länsstyrelsen. Beslut saknas. Planer finns på uppförande av ca 10 verk.
Nybyggnad av VA-ledningar och fiber i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar för kommunalt dricks- och spillvatten samt fiberkanalisation i området väster om Nästegårdsvägen i Gustavsfors tätort.
Utbyte av motvikt på bro över Dalslands kanal
Utbyte av motvikt samt ommålning.
Ombyggnad av pendlarparkeringen vid Brohögen
Även en cykelparkering ingår.
Ny cirkulationsplats vid Skåpakorset i Bengtsfors
Även en gång- och cykelpassage över väg 172 ingår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: