Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Bengtsfors

Nybyggnad av vindkraftverk i Bengtsfors
Ansökan om miljötillstånd inlämnat till länsstyrelsen. Beslut saknas. Planer finns på uppförande av ca 10 verk.
Underhåll av rörbroar i Västra Götalands län
Tre rörbroar; 15-1913-1 Högsbyn, 15-1851-1 Vänåsakan och 15-615-1 Håvmule.
Nybyggnad av VA-ledningar i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av markanläggning i Bengtsfors
Avser iordningställande av ett nytt verksamhetsområde i kommunen.
Utbyte av motvikt på bro över dalslands kanal
Utbyte av motvikt samt ommålning.
Ny cirkulationsplats vid Skåpakorset i Bengtsfors
Även en gång- och cykelpassage över väg 172 ingår.
Renovering av bro i Bengtsfors
Renoveringen innebär rivning av befintlig överbyggnad och räcken. Nya kantbalkar av granit, farbana gjuts, nytt räcke samt konsoler för belysningsstolpar monteras.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: