Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Ale

GC-bro i Ale
Avser förstudie och detaljprojektering av en ny gång och cykelbro över Hålldammsbäcken.
Nybyggnad av vattenreservoar i Alvhem
Avser nybyggnad av vattenreservoar.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Anläggande av campingplats i Nol
Detaljplanearbetet pågår.
Nytt exploateringsområde i Ale
Avser nybyggnad av gator och va för att möjliggöra för verksamheter och inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: