Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Ale

Nybyggnad av vändspår i Älvängen
Byggnation av ett utdragsspår, kompletterat med nya växelförbindelser, vid befintlig station. Norge/Vänerbanan med Nordlänken.
Nybyggnad av vattenreservoar i Alvhem
Avser nybyggnad av vattenreservoar.
GC-bro i Ale
Avser förstudie och detaljprojektering av en ny gång och cykelbro över Hålldammsbäcken.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Sanering av markarbete i Nol
Avser marksanering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: