Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Sala

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg.
Ny gc-tunnel vid resecentrum i Sala
Planerat projekt i tidigt skede. Man ska ersätta plankorsningen med gc-tunnel vid resecentrum. Finansiering mellan Sala kommun och Trafikverket är ej fastställd. Oklart vem som blir byggherre. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny gång- och cykelväg i Sala
Visionen för sjukhuset är ett tydligt grönt stråk med gång- och cykelvägar separerade från fordonstrafik.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning.
Ombyggnad av torg i Sala
Man väntar på politiska beslut. Ombyggnad ska ske för mer tillgänglighet för funktionshindrade. Uppskattad start och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: