Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Lycksele

Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Ca 9 st vindkraftverk.
Ny station i Tuggen
Ny 400 kV-station, anslutning på UL7 S1-2. Idag är Tuggen ansluten som en påstickspunkt på ledningen mellan Vargfors och Hjälta. Till följd av ny vindkraftutbyggnad i området måste en ny 400kV station byggas och anslutas enligt nuvarande standard för att kunna ta emot en högre effektinmatning i Tuggen.
Nybyggnad av vindkraftspark i Lycksele
Nybyggnad av 5 vindkraftverk.
Nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Upphandlingen avser upprättande av ett avtal för bygga en multifunktionsbana på Tannberget i Lycksele kommun. Eftersom att projektet är av omfattande karaktär för Lycksele kommun, kommer projektet att verkställas genom ett s.k. partneringavtal. Partneringen innebär att den vinnande anbudsgivaren (Entreprenören) kommer inneha totalansvar för realiserandet av multifunktionsbanan dvs. agerar som en totalentreprenör med ansvar för att banan byggs enligt efterfrågad funktion. Skillnaden mot andra liknande projekt kommer dock i detta fall vara att Upphandlande myndighet (Beställaren), samarbetar med vinnande part för uppnå de mål som gäller för projektet. Omfattningen av åtagandet i sin helhet, framgår av anslutande bilagor.
Ny rastplats vid E12 i Bocksliden
Ev även en ny rörbro (skoterport) under väg E12.
Anläggning av arenaområde i Lycksele
Grus och gräsytor. Ny loge.
Utvändigt underhåll på kyrka i Lycksele
Linoljestrykning på kyrka i Lycksele.
Utvändigt underhåll på kyrka i Örträsk
Tjärning av yttertak på Örträsk kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: