Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Arvika

Ev. investering i pelletspanna i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.
Busshållplats för kollektivtrafik i Arvika
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Anläggande av fjärrvärme i Arvika
Utföres ev. under 2018. Projektets omfattning okänd.
Ev sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Ev. ombyggnad av bränslesystem vid fjärrvärmeverk i Arvika
Inga beslut fattade. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.
Hydraulisk turbingenerator vid damm i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: