Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Arvika

Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel.
Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge-Speke
Ombyggnad till 2+1 väg, ca 6 km lång sträcka.
Underhåll av broar i Arvika kommun
Avser 2 broar i Arvika kommun.
Busshållplats för kollektivtrafik i Arvika
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Anläggande av fjärrvärme i Arvika
Omfattning oklar, byggstart är uppskattad.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Ev sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Hydraulisk turbingenerator vid damm i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: