Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Arvika

Ev. investering i pelletspanna i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.
Busshållplats för kollektivtrafik i Arvika
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Bredbandsutbyggnad i Älgå, Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m. Se etapp 1: 1011215
Anläggande av fjärrvärme i Arvika
Utföres ev. under 2018. Projektets omfattning okänd.
Ev sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Sanering av VA-ledningar i Boställsåsen, Arvika
Avser sanering av VA-ledning i Boställsåsen.
Ev. ombyggnad av bränslesystem vid fjärrvärmeverk i Arvika
Inga beslut fattade. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.
Sanering av VA i Murargatan, Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Murgatan i Arvika.
Hydraulisk turbingenerator vid damm i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: