Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Lidingö

Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg.
Förnyelse av ställverk i Torsvik, Lidingö
Uppdraget avser byggnation av ny Fördelningsstation i Torsvik samt rasering av befintligt station. Nya fördelningsstation är av typen 22/10 kV 2x25 MVA.
Ombyggnad av Södra Kungsvägen på Lidingö
Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Utbyte av vatten- och spillvattenledningar samt ny dagvattenledning på Lidingö
Entreprenaden omfattar utbyte av vatten och spillvattenledningar, samt ny dagvattenledning. Objekten är belägna på Oskarsstigen samt Mölnavägen/Mölna vändplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: