Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Vellinge

Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Ombyggnad till mötesfri väg 100 mellan Höllviken-Vellinge
Avser utbyggnad till mötesfri fyrfältsväg.
Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnät inom landsorten och kyrkbyarna inom Vellinge kommun.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge, etapp 3
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till bostadsområde med 300 lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höllviken
gångsättning är ej fastställd.. Exploateringsområde för villor. Utförande under en flerårsperiod.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Exploateringsområde för bostäder mm i Hököpinge, etapp 2 mfl
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder som omfattar totalt 90 tal bostäder, mindre del handelslokaler samt skola. Projektet kommer att etappindelas.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp II
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i etapp I.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp III
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i etapp I.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 2
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra hallvåren 2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde . Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Ombyggnad av väg 519 vid Räng Sand och Kämpinge by
Ca 700 m lång ny förbifart utanför Kämpinge by.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Även trafiksäkerhetsåtgärder i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie ingår samt ny gc-väg mellan Arrie-Käglinge.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning eventuellt under 1:a halvåret 2017.
Ny konstgräsplan i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 3
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra halvåret 2019. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 3
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 4
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017/2018.
Ombyggnad av rondell i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av dagvattenledning.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Planer finns för upprusning av kanal och hamnområde vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ny spillvattenledning i Velinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder vid torg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Anläggande av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Ny damm i Hököpinge, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny pendlarparkering i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser V Halörsvägen/Stenbocksvägen i Höllviken.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. .
Nybyggnad av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny ljusarmatur vid Tångvallaplanen i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skola i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser åtgärder av utemiljö vid 7-mannafotbollsplan vid skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: