Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Skurup

Nytt exploateringsområde för bostäder väster om Saritslöv, Skurup
Planer finns för nytt exploateringsområde för bostäder vid Saritslöv i Skurp.
Nytt exploateringsområde för småhus i Abbekås
Planer finns för nytt exploateringsområde för småhus i Abbekås.
Nytt exploateringsområde för småhus i Abbekås
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd.
Sanering av va-ledningar i Skurup, etapp 2
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av va-ledning i Skurup
Projektet ligger vilande.
Inkoppling till vattenledning i Skurup
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser grundvattenpåverkan vid inkoppling till Sydvatten.
Nybyggnad av gångstråk i Skurup
Ny kajpromenad planeras vid MacKleanskolan, avser att anlägga gångstråk runt den befintliga dammen.
Offentlig belysning i Skurup
Igångsättning tidigast 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: