Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Sjöbo

Om- eller nybyggnad av väg förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km.
Nybyggnad av vindkraftverk och väg i ågerup
5 vindkraftverk om 2-3 MW generatoreffekt. Projektet är under utredning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Sjöbo
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Inga beslut är tagna. Avser 50-60 enbostadshus
Anläggande av rid- och körbanor i Lövestad Sjöbo
Avser nybyggnad av rid- och körbanor.
Nybyggnad av gc-väg längs Lv 740 mellan Hemmestorp-Veberöd
Samarbetsprojekt mellan Sjöbo kommun, Lunds kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av gång och cykelled i Sjöbo
Objektet är beläget mellan Badgatan och Sandåkravägen.
Ombyggnad av korsning i Sjöbo, etapp 2
Omfattar ombyggnad av korsning vid lilla Norregatan och Lillgatan.
Nybyggnad av överföringsledning i Sjöbo
Igångsättning tidigast 2019.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Projektet ligger vilande. Inga beslut är tagna.
Ombyggnad av väg 1613 vid Äsperöd
Framkomlighetsåtgärder, kurvrätning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: