Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Anläggande av mötesspår Gärsnäs
Projektet avser nytt mötesspår och ny plattform. Förlängning av gångpassage och nya bommar.
Anläggande av vattenledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ny gång- och cykelväg längs väg 9 mellan Kivik-Ravlunda
Ny bro över Mölleån ingår. Del av Sydostleden.
Ombyggnad av gata i Simrishamn
Avser gatuombyggnad Stortorget.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Ombyggnad av park i simrishamn
Avser fortsatt ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Flytbrygga Kiviks Hamn, Simrishamn
Avser uppförande av nya flytbryggor på 80 meter med Y-bommar sopm skall fästas med pålar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: