Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Anläggande av mötesspår Gärsnäs
Projektet avser nytt mötesspår och ny plattform. Förlängning av gångpassage och nya bommar. Bygget ska vara klart under december 2018.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Anläggande av vattenledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Ombyggnad av gata i Simrishamn
Avser gatuombyggnad Stortorget.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark samt en spontanidrottsplats
Ombyggnad av park i simrishamn
Avser fortsatt ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: