Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Lomma

Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser ombyggnad av busstorg, flytt av bensinstation mm.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Avse fortsatta åtgärder av allmän platsmark.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Avser åtgärder, allmän platsmark. Iordningställande av barkmark.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Renovering av brygga i Bjärred
Upptaget i investeringsplan 2017.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2018.
Nytt busstråk i Lomma
Igångsättning tidigast 2019.
Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Igångsättning under 4:e kv 2017 under förutsättning att alla beslut är tagna. Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2019.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Anläggande av Parkourpark i Lomma.
Avser nybyggnad av parkourpark.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Uppskattad byggstart. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: