Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Klippan

Ombyggnad anpassning av fritidsanläggning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2017-2020
Nytt exploateringsområde för industri, Östra Ljungby
Igångsättning tidigasdt 2019. Ca 32 hektar.
Anläggande av va-ledning i Klippan
Projekteringsarbetena påbörjas tidigast 2016..Avser anläggande av kommunalt VA för ca 33 fastigheter.
Nytt exploateringsområde i Bolestad, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser anläggande av gator och valedningar.
Ombyggnad av gator i Klippan
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2019.
Nybyggnad av gc-väg mellan Östra Ljungby-Gråmanstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2018
Nytt exploateringsområde för industri i Bolestad, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser anläggande av gator och valedningar.
Vägsanslutning för industri i Bolestad, Klippan
Igångsättning tidigast 2019. Avser vägombyggnad i anslutning till industriområde.
Rivning av kraftverk vid Rönne å
Planer finns på att riva de tre kraftverk som spärrar vandringsvägen för fisken i skånska Rönne å.
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
Broreparationer i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2019. Broreparationer.
Belysning på GC-väg i Östra Ljungby-Stidsvig, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Belysning GC-väg Östra Ljungby-Stidsvig.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: