Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Bjuv

Exploateringsområde för villor i Ekeby, Bjuv
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser exploateringsarbeten för villor till kommunens tomtkö.
Ombyggnad av centrum i Bjuv
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2018/2019.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 2
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Avser exploateringsarbeten för ca 20 -tal villatomter som säljs via kommunens tomtkö. Detta är andra etappen av tre.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 3
Igångsättning avhängigt försäljning av tomterna. Avser exploateringsarbeten för 17 st villatomter som säljs via kommunens tomtkö. .Detta är sista etappen.
Exploateringsarbeten för industriområde i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 11 hektar markområde för byggbar mark. Uppskattad kostnad.
Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Lekutrustning i parker i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplats Mellersta vägen i Bjuvs kommun.
Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: