Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Båstad

Ombyggnad av väg mellan Fogdarp-Hörby N
Avser ombyggnad av 2+1 väg till motorväg. Väglängd 7 km.
Anläggande av va-ledning i Rammsjö, Båstad
Beslut om projektets genomförande tas under 2015. Igångsättning tidigast 2016. Avser 9,5 km ny va-ledning.
Nybyggnad av golfbana i Båstad
Projektet ligger vilande.
Nybyggnad av va-ledning mellan Båstad-Laholm
Avser en sträcka på 3,7 kilometer.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata inklusive gång- och cykelväg, va-ledningar inklusive fördröjningsmagasin, planteringasytor och belysning. Utbyggnad för ca 50 tomter.
Ombyggnad av vattenledning i Båstad
Ny vattenledning i Hallandsvägen.
Nybyggnad av gc-väg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2021.
Ny cirkulationsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Ny va-ledning i Mäsinge Båstad
Avser vatten- och spillvattenledning.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Styckebyggnation.
Ny va-ledning i Båstad
Vatten + spillvatten.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 2
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 3
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Ombyggnad av gata i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor Torekov i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Anläggande av elljusspår i Torekov/ÖK i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Ombyggnad av parkeringsytor i Torekov Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Anläggande av en multisportarena/utomhusanläggning i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Ombyggnad av park i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: