Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Mjölby

Nybyggnad av vindkraftverk i Mjölby
Avvaktar besked från Försvarsmakten. 2 Mw, 140-150 m hög, rotordiameter 90-100 m
Nybyggnad av vindkraftverk i Mjölby
Planerat projekt som avvaktar beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. 3 st verk.
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mjölby
Väntar besked från Försvarsmakten. 4 verk. Varje verk 2 Mw, 140-150 m hög, rotordiameter 90-100 m
Nybyggnad av ishockeyplan under tak i Mjölby
Planerat projekt ur investeringsbudget. Uppskattad start och kostnad.
Exploatering för industriområde i Mjölby
Kan eventuellt bli fler etapper som håller i minst 7 år framåt.
Nybyggnad gång- och cykelväg i Mjölby
Halva sträckan ligger i Mjölby och andra halvan i Linköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: