Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Kinda

Anläggande av väg förbi Kisa
Planerat projekt ur investeringsbudget 2015-2017. Vi har uppskattat byggstarten och kostnaden.
Exploateringsområde för enbostadshus i södra Björkfors, et 1-3
Förslag finns om att bygga 17 nya bostäder. Tomterna kommer att säljas till privatpersoner.
Nya lekytor i Kinda kommun
Nya lekytor i Kisa och Horn
Exploatering för bostäder i Kisa
Tomter för enbostadshus 9 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: