Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Ljusnarsberg

Kontaktledningsupprustning längs järnvägen mellan Ställdalen-Frövi
Omfattar avsnittet (Storå)-Ställdalen inkl de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg, samt de delar av Ställdalens trafikplats som hänförs till bdl 391.
Växelbyte i Kopparberg
Byte av växlar till 80-växlar.
Nybyggnad av konstgräs i Kopparberg
Avser anläggande av en ny konstgräsplan på Olofsvallen.
Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Cu. Tillsynsansvarig Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ev. sanering av förorenad mark i Silverhöjden, Ljusnarsberg
Primär förorening dioxin. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.
Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Pb. Tillsynsmyndighet Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ev. sanering av förorenad mark i Yxsjöberg
Tillsynsmyndighet: Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Stenläggning vid lekplatsen på Malmtorget i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Ny belysning på elljusspår i Ställdalen
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022
Byte kvicksilverlampor i elljusspår i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Ställdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: