Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Sävsjö

Ev. ny dragning av väg samt ny cirkulationsplats i Sävsjö
Upptaget i investeringsplanen. Projektet omfattar flyttning av väg 761 och anslutning med cirkulation till väg 127. Kostnad uppskattad.
Anläggande av spåranläggning vid terminal i Stockaryd
Ett 30 000 kvm stort område för terminalverksamhet samt anläggande av ca 300 m spår.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Nybyggnad av cirkulationsplatser i Sävsjö
Planerat projekt ut investeringsbudget. Uppskattad start och kostnad.
Ev. förlängning av gc-väg längs genomfarterna i Stockaryd
Dels mot Tallbacken och dels längs Järnvägsgatan till Radhusgatan. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: