Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Laholm

Nybyggnad av vindkraftverk vid Kattegatt, väster om Laholm
Förlängning av tillstånd pågår. Avser 108 verk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Avser tre verk. Överklagat. Ovisst om objektet kommer till utförande.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Planer finns på uppförande av 3 verk.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna.
Nybyggnad av exploateringsområde i Glänninge, Laholm
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt villaområde i Glänninge, Laholm.
Utveckling av Strandpromenaden i Laholm
Avser utveckling av strandpromenaden längs Stora Strandvägen, samt nytt grönområde med en lek- och samlingsplats och ev exploatering för fyra nya tomter för bostadsbebyggelse vid Matrosvägen.
Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Avser nybyggnad av omlastningsstation.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Avvaktar beslut. Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga. Oviss byggstart.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Avser renovering av utomhusbad och sedan ska det fyllas med vatten från Laholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: