Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Halmstad

Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Ombyggnad för resecentrum i Halmstad
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning ännu oklar. Kan delas upp i flera delar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projekt i planeringsskede. Uppskattad byggstart.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Avser exploatering inför verksamhetsområde.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Igångsättning tidigast 2018. Avser ombyggnad av torg. och framåt. Avser byte av markbeläggning.
Nybyggnad av järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km mellan Kustvägens (väg 610) korsning med Gamla vägen till korsningen med Ejdervägen.
Nybyggnad av bro över Nissan i Halmstad
Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm. Bro 13-599-1 tillkommer avseende underhåll samt bullerskydd.
Utbyggnad av dricksvatten- spillvattenledning i Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning mellan Marbäck och Simlångsdalen.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Anläggande av överföringsledning i Halmstad etapp 2
Projektet avser en överföringsledning för vatten och spillvatten. Total längd ca 10 km.
Anläggande av cykelled i Halmstad
Avser anläggande av gång- och cykelväg samt bro. Projektet kan komma att delas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: