Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Sandviken

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.
Exploatering av område i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Ombyggnad av väg/gata i Sandviken
Avser trafiklösning vid Västerled - Fredriksgatan.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och busshållplats i Sandviken
Avser gång- och cykelväg Industrivägen - Granvidjevägen, inklusive busshållplats vid Järbovägen.
Exploatering av område i Sandviken, Etapp 4
Etapp 1-3 görs 2017 och sista etappen 2018.
Ny kontrollanläggning till mottagningsstation i Sandviken
Avser anslutning av ny transformator T1 samt ny kontrollanläggning för transformator T1 och T2, 1st ledningsfack 77-145kV, 24kV ställverk.
Ny fördelningsstation i Sandviken
En ny transformatorstation 24/12 kV skall byggas i Järbo. Entreprenaden som skall utföras omfattar anläggande av en ny ställverksbyggnad för 12 och 24 kV och därtill tillhörande utrustning samt arbete. Den nya fördelningsstationen kommer att ersätta befintlig. Entreprenaden är en totalentreprenad enligt ABT06.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: