Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Nordanstig

Ny- och ombyggnad av väg till 2+1 väg mellan Kongberget-Gnarp
Projektet avser anläggande av 2+1 väg med mitträcke på en ca 12,8 km ny sträcka och ombyggnad av ca 9 km.
Sanering vid fd sågverk i Stocka
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Exploatering för enbostadshus i lindstahusviken
30 tal bostadstomter och camping
Ombyggnad av elektrisk ledning i Grängsjö
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Ombyggnaden avser Containerramp för avfall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: